top of page

obóz Adolfa Hitlera

W ramach zbrojeń niemieckich od 1934 r. na skraju poligonu wojskowego Jüterbog utworzono kolejny obóz wojskowy. W kolejności chronologicznej po starym obozie i nowym obozie, obóz ten początkowo nosił nazwę Obóz III. Wkrótce potem miejsce to otrzymało oficjalną nazwę Adolf-Hitler-Lager. Oprócz rzeczywistego obozu wojskowego kompleks dopełnił oddzielny magazyn prowiantu i budowa stacji kolejowej (1937). Według ówczesnych świadków pierwszym użytkownikiem obozu było SS.Od jesieni 1935 r. szkoła artyleryjska Jüterbog wykorzystywała obóz do tworzenia oddziałów obserwacyjnych. Szkoła artyleryjska Jüterbog od początku lat 40. mieściła w obozie kadrę nauczycielską T, która zajmowała się szkoleniem kierowców pojazdów gąsienicowych. W Jüterbog istniał również dział przygotowań do działa szturmowego.

W ostatnich tygodniach wojny stacjonowała tu stacjonująca w Jüterbog część Dywizji Piechoty RAD im. Friedricha Ludwiga Jahna. Po zakończeniu II wojny światowej sowiecki okupant prowadził tu obóz dla przesiedleńców (DP = Displaced Persons), obóz internowania, w którym gromadzono, często wbrew ich woli, obywateli różnych krajów, a następnie deportowano do krajów pochodzenia . 

Od 1947 r. z budynków korzystała założona decyzją SED Niemiecka Akademia Administracyjna (DVA) „Walter Ulbricht”. Oprócz rzeczywistych koszar i pomieszczeń technicznych były to sale kinowe i teatralne, sale restauracyjne, obiekty sportowe o przyjemnej architekturze w środku parkowego krajobrazu i oferujące idealne warunki zewnętrzne dla akademii. Zadaniem placówki oświatowej było przygotowanie elity politycznej do stopniowego powstawania samorządności w sowieckiej strefie okupacyjnej i powstałej w 1949 roku NRD. W 1953 r. Armia Czerwona zajęła to miejsce dla siebie. W rezultacie Akademia Administracyjna musiała przenieść się do Poczdamu-Babelsbergu, gdzie została połączona z istniejącym Niemieckim Uniwersytetem Sprawiedliwości.

W latach 70. wybudowano nowy obiekt dla batalionu budowlanego. Na terenie wojskowym znajdowało się kilka budynków administracyjnych, budynki gospodarcze, kino i ogród zoologiczny. Odkryłem nawet więzienie.

19 stycznia 1988 r. w pobliżu miał miejsce jeden z najpoważniejszych wypadków kolejowych w Niemczech Wschodnich, spowodowany przez wojsko radzieckie. Pociąg ekspresowy zderzył się ze stojącym na torach czołgiem Armii Radzieckiej. Zginęło 6 osób, a 33 zostało rannych.

Chociaż na ogromnym terenie nadal znajdują się liczne budynki, większość instalacji i budynków wojskowych została już usunięta w ramach przebudowy. W 2007 roku rozpoczęto prace rozbiórkowe na miejscu.

Oto a  kilka zdjęć z aresztu wojskowego na terenie kompleksu:

Poniżej kilka zdjęć dawnego składu prowiantu, który jest objęty ochroną zabytków:

bottom of page