top of page

5 opuszczonych zajezdni i dworców kolejowych w Brandenburgii

Bahnbetriebswerk Templin

1. Opuszczona zajezdnia kolejowa i szkoła zawodowa w T.:

2. Opuszczona stacja z parowozownią w Z.

Na opuszczonej stacji na zdemontowanej linii wąskotorowej zachował się mały budynek wejściowy, wiata towarowa, budynek toalety oraz parowozownia dwustronna z wieżą ciśnień. Ten punkt obsługi miał służyć jedynie jako przystanek z peronem na torze głównym i torze załadunkowym. Ale ponieważ miał służyć jako tymczasowy punkt końcowy, zbudowano tam parowozownię z muru pruskiego, a nawet małą obrotnicę. . Oprócz ciągłego toru głównego z peronem funkcjonował tor objazdowy, na którego wschodnim przedłużeniu odchodził tor lokomotywowni oraz tor ślepy jako tor załadunkowy. Objęty ochroną zabytkową zespół jest pełen śmieci i prawdopodobnie całkowicie się zawali w ciągu najbliższych kilku lat. Stacja kolejowa jest zbyt daleko od centrum miasta do późniejszego wykorzystania.

3. Mała zajezdnia w F.

4. Rosyjski dworzec kolejowy

5. Zajezdnia kolejowa i wieża ciśnień w L.