top of page

Dawny szpital Wehrmachtu i GSSD

Wraz z planowaniem szpitala wojskowego i zakupem nowego terenu strzelnicy, pierwszy zakładowy szpital poza sąsiednim garnizonem  został ukończony w 1893 roku.
Pierwotnie składał się z czterech baraków chorych i kilku budynków gospodarczych. Od 1930 do 1936 nastąpiła ogromna konwersja i rozbudowa zdolności, gdyż lekarze wojskowi musieli teraz opiekować się także członkami rodzin żołnierzy zawodowych oraz pacjentami prywatnymi z ludności cywilnej .
Nowy budynek szpitala  został zbudowany w kształcie okrągłej litery U, budynek kuchni i pralnia. Szpital miał teraz 400 łóżek i oddziały specjalistyczne; Chirurgia, choroby wewnętrzne, skórne i weneryczne oraz specjalny oddział położniczy.
Dzięki orientacji pomieszczeń szpitalnych w nowym budynku na południe, tarasy i balkony, światło słoneczne i świeże leśne powietrze wykorzystano również jako terapię dla chorych na gruźlicę.

Od 1945 r. do wycofania się w 1992 r. Armia Radziecka wykorzystywała to miejsce również jako szpital wojskowy. Od tego czasu kompleks stoi pusty i niszczeje. Wizyta odbyła się w 2014 roku w ramach oficjalnej wycieczki z okazji Dnia Otwartego Zabytku.

bottom of page