top of page

Fabryka urządzeń gazowych i grzewczych VEB

Ostatnio VEB Gas- und Heizgerätewerk korzystało z dawnego budynku administracyjnego dawnej huty żelaza, który został zbudowany w 1781 roku. We wsi na skraju gór Harz działały kiedyś huty i odlewnie. Najpierw żelazo i srebro wydobywano z okolicznych rud, później sprowadzano je z dalszych okolic. Po burzliwej historii, pełnej rozkwitu i bankructwa, firma wznowiła działalność w drugiej połowie XVIII wieku. Zapewnił to książę Friedrich Albrecht von Anhalt Bernburg (1735-1796), który przeniósł swoją siedzibę rządu do zamku w Ballenstedt. Około 1920 r. produkowane odlewy obejmowały również płyty gazowe i elektryczne oraz kuchenki. W czasie II wojny światowej produkowano również części blaszane do produkcji samolotów firmy Hugo Junkers AG w Dessau. Tuż po zakończeniu wojny ważną część produkcji stanowiły urządzenia i kuchenki gazowe. W 1959 roku huta została przekształcona w spółkę komandytową z udziałem państwa, a ostatecznie w 1972 roku w pełni znacjonalizowana. Rodzina starego właściciela odzyskała fabrykę w 1991 roku, ale po krótkim czasie musiała z niej zrezygnować z powodu nieefektywności. Niektóre budynki mają już nowych właścicieli. Stary, zabytkowy budynek administracyjny z przyległymi warsztatami nadal niszczeje i za kilka lat się zawali. Zdjęcia świadczą o obecnym stanie pięknego niegdyś zespołu budynków.

bottom of page