top of page

Dawny spichlerz

Ten dawny spichlerz służył do 1945 roku do zaopatrywania sąsiedniego obozu jenieckiego. Następnie magazynowano tu zapasy dla sowieckiego garnizonu liczącego ponad 50 000 osób. Witryna nie była używana od początku lat 90. Ciekawostką jest jeszcze kilka starych maszyn z okresu budowy około 1936 r. W podziemiach znajduje się również magazyn części zamiennych. Co zaskakujące, nie można znaleźć aktów wandalizmu ani graffiti.

bottom of page