top of page

Wieża kościoła Graun

Gdy utworzono zbiornik na przełęczy Reschen, skąd wypływa Adyga, wiele budynków padło ofiarą powodzi. Latem 1950 roku wsie Graun i część Reschen zostały zalane w celu wytworzenia energii elektrycznej. W sumie było to 677 hektarów ziemi: mieszkańców i właścicieli gospodarstw wywłaszczono i zmuszono do wysiedlenia lub przesiedlenia.

Tylko mały kościółek w Alt-Graun z XIV wieku przeciwstawił się temu mrocznemu rozdziałowi w historii Południowego Tyrolu. Jego zabytkowa wieża kościelna nadal wznosi się nad wodą i jest mniej lub bardziej widoczna, w zależności od poziomu wody. Otrzymasz szczegółowe informacje o historiiTutaj.

Bunkier i zęby smoka na przełęczy Reschenpass

Zabytkowe fortyfikacje graniczne na przełęczy Reschen, tzw. Alpenwall, są popularnym celem wycieczek dla miłośników historii i podczas wędrówek wyglądają jak dziwaczne dzieło sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje bunkier Etschquelle/Bunker nr 20 oraz zapora przeciwpancerna Plamort, która znajduje się na wysokim torfowisku nad miejscowością Reschen i została uznana za pomnik przyrody. Aby uchronić się przed inwazją Hitlera, pod koniec lat 30. wzdłuż granicy włosko-austriackiej w Reschen zbudowano rozległą linię obrony składającą się z przeszkód przeciwpancernych i bunkrów. Bunkier przy źródle Adige był zamknięty podczas naszej wędrówki (jesień 2020).

bottom of page