top of page

Port Lipsk-Lindenau

W basenie portowym w Lindenau w Lipsku znajdują się trzy imponujące budynki magazynowe z lat 30. XX wieku. Jednak port nigdy nie został wykorzystany, ponieważ planowane połączenie z Soławą nigdy nie zostało ukończone. Projekt Kanału Elster-Saale rozpoczęto w 1933 roku. Budowa portu w 1938 r. Przede wszystkim nowy port miał zostać połączony z istniejącym kanałem Heinrich-Heine, kanałem o długości 4 km od Gründerzeit w kierunku centrum miasta. Następnie kanał powinien podążać w kierunku Soławy, a Lipsk powinien być podłączony do środkowoeuropejskiej sieci wodociągowej. Kiedy w 1943 r. prace musiały zostać wstrzymane z powodu wojny, duża część była już ukończona. Przełom w kanale Karl-Heine nastąpił dopiero w 2015 roku w ramach projektu turystycznego. Do 1943 r. 11 km z planowanych 19 km kanału Elster-Saale było już ukończonych i zalanych. Ale nie ma połączenia z portem. Kanał, który miał wpadać do Saale koło Kreypau, kończy się w okolicach Günthersdorf (Saksonia-Anhalt). Aby pokonać różnicę wysokości między kanałem a Saale, rozpoczęto prace nad ogromnym ciągiem śluz z dwoma śluzami w pobliżu Wüsteneutzsch. Zanim możliwe będzie połączenie portu z kanałem Elster-Saale, który ma zaledwie 75 metrów długości, w kanale Karl-Heine na południe od mostu Luisen musi powstać stopień wodny dla wysokiego i niskiego stanu wody. To potrwa jeszcze kilka lat

W 1966 roku w jednym z magazynów wybuchła olejarnia, którą można oglądać z zewnątrz do dziś. Do lat 90. XX wieku użytkowane były już ukończone budynki magazynowo-magazynowe portu. Od tego czasu, poza jednym poddaszem, budynki na prawie 40-hektarowej działce są opuszczone. Obiekt objęty jest ochroną zabytków. Strefa brzegowa w kierunku centrum miasta została zagospodarowana i zagospodarowana turystycznie w ostatnich latach.

Wskazówka:

Kiedy odwiedzam Lipsk, często zostawiam tu samochód i jadę na rowerze, który przywiozłem pięknym kanałem Karl-Heine przez Plagwitz i Clara-Zetkin Park do centrum miasta. Polecamy również krótkie objazdy do Plagwitzpotęga sztukiistara przędzalnia.

bottom of page