top of page
 Heilanstalten Milbitz

Połowa zamku

Dawny barokowy czteroskrzydłowy zespół ze 121 oknami został zbudowany w latach 1707-11 przez znanego architekta radnego Johanna Gregora Hellbrunna z Altenburga dla lipskiego kupca. Podczas Lipskiej Bitwy Narodów zamek służył jako szpital wojskowy, co spowodowało wiele zniszczeń budynku. Z powodu wad konstrukcyjnych w 1838 roku rozebrano skrzydło południowo-zachodnie - stąd nazwa "Półzamek". W 1946 r. w ramach reformy rolnej wywłaszczono potomków rodziny budowniczych. Na terenie majątku powstało jedenaście nowych gospodarstw. W samym zamku między innymi lekcje szkolne odbywały się do 1965 roku. Opuszczony budynek zamkowy od około 1980 roku popada w ruinę, natomiast zabudowania gospodarcze, w tym dawny zajazd dworski, zachowały się i zostały odnowione po zjednoczeniu. Po wyjaśnieniu własności w 2015 roku budynek był kilkakrotnie licytowany. Obecnie jest własnością lokalnego stowarzyszenia młodych entuzjastów, którzy wykonują szeroko zakrojone prace związane z bezpieczeństwem budynku. Planowane jest przyszłe wykorzystanie jako miejsce kultury i centrum społeczności. Nowym właścicielom dziękujemy za możliwość oficjalnej wizyty.

bottom of page