top of page

Uwodornianie Pölitz (Policja)

Pod Szczecinem znajduje się mało znane Zagubione Miejsce: pozostałości po Hydrierwerke Pölitz AG. W wybudowanej przez IG Farben w Pölitz od 1937 roku instalacji uwodorniania na obszarze 200 hektarów węgiel (który dostarczany był głównie z Górnego Śląska rzeką Odrą) był syntetycznie przetwarzany na benzynę _cc781905-5cde-3194-bb3b- w sposób skomplikowany proces 136bad5cf58d_hydrogenated dla Luftwaffe.
Pölitz zostało włączone do Szczecina w 1939 roku, a na tym terenie powstało kilka osiedli dla niemieckich robotników. Jednak w zakładzie zatrudnionych było również wielu robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych, którzy przebywali w różnych obozach wokół stacji uwodorniania. Ze względu na istnienie fabryki Pölitz było celem kilku ciężkich nalotów alianckich. Po zakończeniu wojny w 1946 roku sam zakład został rozebrany przez jeńców niemieckich na rozkaz Armii Radzieckiej i odbudowany w Związku Sowieckim. To, czego Sowieci nie mogli wykorzystać, pozostawili: kilka bunkrów i betonowych szkieletów dawnych budynków fabrycznych, skład towarowy i elektrownia. Polscy pionierzy wysadzili szczątki, po czym polska armia przez lata szkoliła się na miejscu w sytuacjach awaryjnych.

Z tego rozwoju przetrwały różne budynki w najróżniejszych warunkach. Dominuje dawna winda węglowa, która była zarezerwowana dla półproduktów. Widoczny stalowy szkielet palnika paliwowego. Zachowały się schrony przeciwlotnicze i komórki przeciwodłamkowe, które swoim jajowatym kształtem chroniły jedną osobę, a także ludzie Zachodu z typowym betonowym czubkiem. Jak wszystko inne, na terenie gęsto zarośniętym krzakami i krzakami znajdują się również silosy, czyli zbiorniki na benzynę. Dostęp jest trudny i niebezpieczny, z porozrzucanymi gruzami i kawałkami metalu wystającymi z ziemi, dlatego nie zaleca się zwiedzania tego miejsca bez przewodnika. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się wyłącznie w języku polskim, tjStowarzyszeniew każdą sobotę o godz.

Więc dzisiaj ruiny są czymś więcej niż tylko „zniszczonymi”. Jednak niektóre podziemne przejścia, bunkry i budynki można eksplorować. Zaleca się jednak ostrożność, należy korzystać tylko ze ścieżek lub utartych ścieżek.   

bottom of page