top of page

Poligon wojskowy Jüterbog

Część 1: W 1860 r. rozpoczęto wykup gruntów pod strzelnicę i poligon. Najpierw skarb wojskowy przejął 249 akrów po stronie drogi Jüterbog-Treuenbrietzen. W ciągu następnych kilku lat teren był stale powiększany poprzez zakup kolejnych gruntów od wsi Bardnitz, Klausdorf, Niedergörsdorf, Pechüle i Zinna oraz miasta Jüterbog. Pierwsze budynki prawdopodobnie wzniesiono w 1864 roku. Jesienią 1870 r., podczas wojny z Francją, około 9 000 francuskich jeńców wywieziono do obozu koszarowego w celu dalszej rozbudowy terenu. Wielu Francuzów zmarło w Jüterbog i tam zostało pochowanych. Ta pierwsza strzelnica otrzymała przydomek na początku XX wiekuStary obóz. W 1889 roku podjęto decyzję o budowie drugiej strzelnicy dla oddzielenia artylerii polowej i pieszej. Ponadto skarb wojskowy kupił 1629 hektarów na południe od dawnej strzelnicy pod obóz koszarowy II, któremu nadano później przydomekNowy magazyn. Do 1914 roku poligon wojskowy powiększył się do około 5000 hektarów. Po Jüterbog przyszły szkoły strzeleckie artylerii polowej i pieszej, a wraz z nimiJueterbog IIutworzono nowy, czysto wojskowy okręg. Tuż przed I wojną światową na Fuchsberge zbudowano nowe koszary dla szkoły artylerii pieszej. Nawet w czasie wojny plac nadal się rozrastał. Po I wojnie światowej poligon pozostał poligonem artyleryjskim. Pod koniec wojny w nowych koszarach Fuchsberga utworzono szpital wojskowy. Po wojnie baraki początkowo służyły jako schronisko dla bezdomnych. Od 1930 roku liczba ćwiczeń na poligonie wojskowym systematycznie wzrastała. W starym obozie w 1933 rBaza lotnicza Waldlager,biuro materiałowe Sił PowietrznychiSzkoła Lotnicza. Ten powstał w Lesie Zinna na początku lat 30. XX wiekuobóz Adolfa Hitlera, znany również jako Obóz III, czyli Obóz Leśny. Obóz utworzono między Chaussee Jüterbog-Luckenwalde a tą samą linią kolejową.

Offizierscasino (4).jpg

Stary obóz

Pierwszy teren poligonu wojskowego, zwany „starym obozem”, powstał w 1870 roku. Na terenie...

Mühle (3).jpg

Urząd zaopatrzenia pruskiego

Za zaopatrzenie w żywność wszystkich żołnierzy w garnizonie, w tym w pasze, odpowiadało Biuro Zaopatrzenia Armii...

Kaserne aus der Kaiserzeit_edited.jpg

Nowy obóz

Kiedy pojemność pierwszego obozu (starego obozu) przestała wystarczać, pod koniec XIX wieku powstał „nowy obóz”...

Relief der Artillerietruppe

szkoła artyleryjska

Nowa Szkoła Artylerii została wybudowana około 1935 roku jako budynek auli do szkolenia oficerów artylerii...

Küche

Obóz Adolfa Hitlera

W ramach zbrojeń niemieckich od 1934 r.

Beobachtungsstand Teichberg (4).JPG

strzelnica

Oprócz bunkrów, replik fortec i budynków obserwacyjnych z czasów ...

Część 2:W 1934 Jüterbog był największym poligonem wojskowym w Niemczech. Teraz nastąpiła ponowna rozbudowa poligonu wojskowego. Wsie Zinna, Mehlsdorf i Felsentreu musiały zostać całkowicie opuszczone przez ich mieszkańców. Po rozbudowie poligon wojskowy obejmował ponad 11 000 hektarów. Rozbudowana została również infrastruktura. W 1937 r. obóz leśny otrzymał własną stację kolejową i większy magazyn prowiantu. Ciągle też rosło. W 1939 r. nad poligonem rozpoczęto budowę małej kolei, której nie zrealizowano z powodu wojny. Theszkoła artyleryjskaw obozie Jüterbog 2 stał się miejscem narodzin nowych rodzajów broni, takich jak artyleria szturmowa. W kwietniu 1945 r. w koszarach Fuchsberg i obozie Adolfa Hitlera utworzono dywizję piechoty „Friedrich-Ludwig Jahn”. Koszary zostały również dotknięte atakiem bombowym 18 kwietnia 1945 r. Po wojnie wszystkie obozy zostały przejęte przez Armię Czerwoną. Od 1945 do 1994 Jüterbog stał się najważniejszą bazą wojskową Związku Radzieckiego w Niemczech. Ich liczebność oszacowano na około 40 000 ludzi - z około 15 000 mieszkańców Jüterboger w tym samym czasie! Ponieważ stara niemiecka infrastruktura wojskowa nie była już wystarczająca, pojawiła się innapoligon wojskowy(Heidehof), różne koszary, budynki mieszkalne, garaże, czołgi i wiele bunkrów przywódczych  dodano. Po wycofaniu GSSD strona nie jest już wykorzystywana do celów wojskowych.

bottom of page