top of page

elektrownia węglowa

Zabytek techniki to jedna z najstarszych elektrowni opalanych węglem brunatnym w Europie, która zachowała się w pierwotnej formie. Elektrownia została uruchomiona w 1927 roku. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku była to jedna z najnowocześniejszych elektrowni szczytowych tamtych czasów. Po zakończeniu trzech głównych faz budowy w 1942 roku elektrownia miała moc 54 MW, która spadła do 34 MW po reparacjach dla Związku Radzieckiego w 1945 roku. W kwietniu 1992 roku elektrownię zamknięto i odłączono od sieci. Główną atrakcją jest sterownia w stylu Bauhaus i turbina Siemens-Schuckert, która niestety została już częściowo zniszczona.

bottom of page