top of page

Koszary orłów i lwów

​​Każdy, kto wyjeżdża z Berlina-Spandau czteropasmową drogą B5, minie ten imponujący kompleks koszar, położony naprzeciwko wioski olimpijskiej. Patrzyłem na teren, zanim truskawkowa farma wybuduje tam mieszkania w ciągu najbliższych kilku lat. Budynki zostały już wypatroszone do końca 2020 roku, a wiele budynków niewpisanych do rejestru rozebrano. Mimo to pozostałe budynki były ciekawe architektonicznie. Nadal warto zobaczyć wiele ozdobnych łuków, budynki z kolumnami i wielopiętrową lwią wieżę.

Dwuczęściowy kompleks powstał w latach 1935/36, ostatnie skrzydła ukończono w latach 1939/40. Oba baraki wzięły swoje nazwy od wielkich rzeźb zwierząt, które stały przy wejściu - lwa i orła. Podczas gdy koszary lwów pierwotnie służyły pułkowi szkoleniowemu piechoty, w koszarach orłów mieściły się jednostki konne. Już w 1910 r. na sąsiednim terenie powstało lotnisko Döberitz ze szkołą latania, które miało stać się ważne dla pierwszego użycia lotnictwa wojskowego w Niemczech. Döberitz jest miejscem pochodzenia niemieckiego lotnictwa. Baza lotnicza była częścią poligonu wojskowego. Lotnisko służyło do szkolenia pilotów i spadochroniarzy.

Do 1945 roku na poligonie wojskowym szkolono i formowano w stowarzyszeniach nowoczesne jednostki bojowe. Przede wszystkim piaszczysta, sucha gleba wrzosowisk sprawiła, że poligon wojskowy był idealnym miejscem do testowania broni czołgowej.

Po II wojnie światowej został na krótko przekształcony w obóz dla uchodźców, a w 1947 roku tereny te przejęła Armia Czerwona. Do 1992 roku przebywało w nim do 20 000 żołnierzy, którzy nadal korzystali z poligonu. Operacje lotnicze zostały przerwane w 1960 roku z powodu problemów technicznych i przeniesione do Oranienburga.

Zburzony teren dawnego lotniska i część poligonu wojskowego są zarządzane przez Fundację im. Heinza Sielmanna jako ostoja dzikiej przyrody i rezerwat przyrody. Pod koniec 2018 roku teren koszarowy został przeniesiony do sąsiedniej truskawkowej farmy przygód sprzedanykto chce tu zbudować park rozrywki.

.

bottom of page