top of page
Kraftwerk Calbe

Elektrownia huty żelaza

Zaraz po przyjeździe widać największy budynek w miasteczku, elektrownię dawnego pieca dolnoszybowego. Był to zakład przemysłowy do wydobywania surówki z miejscowych rud (syderytu i hematytu) w połączeniu z wysokotemperaturowym koksem z węgla brunatnego. Zakład powinien pokrywać znaczną część zapotrzebowania NRD na surówkę. W 1950 r. rozpoczęto budowę pierwszego pieca dolnoszybowego. Zakład rozpoczął działalność w październiku 1951 roku; był to pierwszy tego typu system na świecie. Wymagana ruda pochodziła z kopalni rudy żelaza we wschodnich górach Harz; ze względu na niską zawartość żelaza, wynoszącą od 20 do 25 procent, nie można go było wytapiać w zwykłych wielkich piecach. W 1953 r. wybudowano elektrownię przemysłową na gaz wielkopiecowy. W następnych latach zdano sobie sprawę, że proces ten nie będzie w przyszłości opłacalny, pomimo dalszych ulepszeń pieców dolnoszybowych, gdyż wytapianie rud niskożelazowych wymaga zbyt dużej ilości wysokotemperaturowego koksu z węgla brunatnego. Ponadto 10 pieców niskoszybowych, z których każdy miał dzienną produkcję około 100 ton, wymagało dużej siły roboczej. Zakład został ostatecznie zamknięty w 1970 roku. 2500 pracowników i 1000 pracowników kopalń rudy zostało zakwaterowanych w nowo utworzonych kombajnach o lekkiej konstrukcji metalowej. Elektrownia to imponujący ceglany budynek, który jest własnością prywatną i dlatego jest niedostępny. Wiele budynków w okolicy zostało już wyburzonych. Interesujący był również ogólnodostępny skład karbidu oraz pozostałości laboratorium dawnego zakładu.

bottom of page