top of page

Zamów zamek Sonnenburg

Ordensschloss Sonnenburg to zamek, który zachował się jako ruina w Nowej Marchii w dzisiejszej Polsce. II wojnę światową przetrwał bez uszkodzeń, ale spłonął w 1975 roku w niejasnych do dziś okolicznościach. Pozostały tylko główne mury, które od tego czasu popadają w ruinę. 13 października 2019 r. w Sonnenburgu została podpisana umowa partnerska pomiędzy gminą Słońsk, brandenburskim komandorem joannitów a miastem Seelow. W ramach projektu „Turystyczne docenienie historii joannitów na pograniczu niemiecko-polskim” do Słońska popłyną środki w wysokości 2 mln zł na renowację obiektu. W pierwszym etapie inwestycji odtworzono elementy sztukaterii, naprawiono nadproża okien, zabezpieczono bryłę budynku i przykryto dachem prowizorycznym. Wnętrze zamku zostało oczyszczone z gruzu i roślinności, a niektóre zamurowane okna i drzwi zostały otwarte i zaryglowane w celu ochrony przed wandalizmem. Dodatkowo wybrukowano wejście do wejścia głównego. Zamek zakonny ma stać się punktem informacyjnym i centralnym punktem startowym trasy przez 14 historycznych miejscowości joannitów na pograniczu niemiecko-polskim. Podczas naszej wizyty w kwietniu 2022 roku do zamku nie można było wejść. Można było jednak robić zdjęcia przez zakratowane okna. Obok zamku warto zobaczyć ładnie odrestaurowany kościół.

bottom of page