top of page

Luftamunionsanstalt 2/IV

​​Dawna Luftmuna Strelln służyła jako magazyn amunicji lotniczej podczas II wojny światowej i została zbudowana w 1936 roku. Wartę przejął komandos SS. Teren podzielono na około 100 bunkrów magazynowych, magazyny amunicji, 6 schronów przeciwlotniczych, bunkry generatorów, bunkry transformatorowe, pomieszczenia mieszkalne i mieszkalne, kwaterę główną, remizę strażacką, garaże samochodowe, maszynownię i budynek wartowniczy. W 1942 r. w części północno-zachodniej utworzono stację paliw amunicji bojowej. Po wojnie od 1945 r. wieś SS była wykorzystywana przez GSSD jako magazyn amunicji artyleryjskiej, a pod jego dowództwem dobudowano kilka budynków przybudówkowych. NVA wykorzystywał północno-zachodnią część terenu jako magazyn amunicji od 1957 roku. Po wycofaniu wojsk radzieckich w 1993 roku i przekazaniu go administracji niemieckiej Bundeswehra nadal wykorzystywała część terenu jako skład amunicji do 2011 roku. Niektóre bunkry były używane przez VEAB do przechowywania jabłek i cebuli. W międzyczasie pojawiły się plany budowy farmy wiatrowej, nie powiódł się też projekt paintballowy młodych ludzi z okolicy. Dziś miejsce to jest zaniedbane i splądrowane. Od marca 2021 roku wszystkie budynki wielokondygnacyjne zostały wyburzone. Do dziś można zobaczyć bunkry oraz część budynków magazynowo-produkcyjnych.

bottom of page