top of page

Stacja amunicji lotniczej

Skład amunicji Luftwaffe powstał w latach 1934/35 na obszarze 145 hektarów. Niewiele wiadomo o historii obiektu. Mówi się, że był to jeden z największych magazynów amunicji w Niemczech. Przede wszystkim przechowywano tu bomby lotnicze, ale ich nie produkowano. Obiekt składa się z trzech części: części mieszkalnej z ok. 20 budynkami mieszkalnymi, budynkami mieszkalnymi i willami, części składowej z układami torowymi, halami oraz ok. 80 bunkrami magazynowymi. Teren bunkra obejmuje około 80 hektarów gruntów leśnych. Niektóre bunkry są zbudowane częściowo pod ziemią na zboczu i mają powierzchnię od 90 do 150 metrów kwadratowych lub są luźno rozmieszczone na całym obszarze leśnym i są nadal dostępne. Od 1945 do 1994 r. mieścił się tu centralny magazyn amunicji 16. Armii Lotniczej GSSD. Przechowywano tu bomby i pociski powietrze-powietrze. Duża liczba pustych łusek i pudełek do przeciwpancernego pocisku kierowanego z kodem NATO została zapomniana, kiedy został wycofanyAT-9 Spirala-2.

Istniejące do dziś budynki objęte są ochroną zabytków. Po działce można chodzić i jest ona częściowo wykorzystywana jako magazyn, a nawet jako tanie miejsce do zamieszkania. Najbardziej ekscytujący był bunkier z agregatem prądotwórczym widocznym na zdjęciach firmy HK Heinz Kamper z lat 30-tych XX wieku i niemieckimi instrukcjami bezpieczeństwa na ścianie.

bottom of page