top of page

Fabryka obuwia "VEB Luwal"

Bracia Niendorf pierwotnie zbudowali budynek jako fabrykę fortepianów. Jednak historia majątku rozpoczęła się w 1921 roku jako „Schuhfabrik Dulberg AG”. Nazwę tę zmieniono w 1924 roku na „Schuhfabrik Luwal AG”. W następnych latach produkowano i sprzedawano tu obuwie (głównie pantofle), wyroby skórzane i tekstylne. W czasach NRD firma działała pod nazwą "VEB Luckenwalder Schuhfabrik (Luwal)". W trakcie zjednoczenia i ta firma musiała zostać zamknięta. Obecnie budynek popada w ruinę, a nowy właściciel ubiega się o rozbiórkę (wpisanego do rejestru zabytków) budynku.

bottom of page