top of page

Słodownia II

Dawna słodownia zlokalizowana jest na obrzeżach K. Częściowa rozbiórka miała miejsce w 2011 roku, tak że 10 lat później nieruchomość zarasta gruzami i zaroślami. jest jedynym powodem, dla którego wciąż tam są. Ale rozkład postępuje. Z historii słodowni dowiedziałem się tylko tyle, że dawna spółka akcyjna została po wojnie wywłaszczona i znacjonalizowana jako przedsiębiorstwo państwowe. Produkcję zakończono 31 grudnia 1990 roku.

bottom of page