top of page

zakład naftowy

Fabryka olejów mineralnych została zbudowana przez Wintershall AG w latach 1936-1939. Produkowała paliwa syntetyczne i konwencjonalne z węgla brunatnego i ropy naftowej. Dwa tygodnie przed inwazją aliantów na Normandię w 1944 roku rozpoczęły się anglo-amerykańskie naloty na fabrykę ropy. 1000 ciężkich amerykańskich bombowców przeprowadziło skoncentrowane ataki na wszystkie rafinerie i zakłady paliwowe w niemieckiej strefie wpływów. Wszystkie systemy zostały wówczas znacznie, w większości całkowicie zniszczone. Syntezy i uwodorniania nie udało się później uruchomić, jedynie fabryka olejów smarowych kontynuowała produkcję w ograniczonym zakresie. Po wojnie fabryka została odbudowana, by w 1948 r. zostać ponownie rozebrana przez Rosjan w ramach reparacji. Następnie radziecka AG została przekształcona w VEB i wraz z kilkoma pozostałymi fabrykami rozwinęła się w największego producenta środków smarnych w NRD. Do najbardziej znanych produktów należały oleje silnikowe pod marką „Addinol”. Po zjednoczeniu Niemiec zakład został sprywatyzowany w 1994 r., rozebrany od 1996 r. i całkowicie zamknięty w 1998 r. Na terenach dawnej firmy o powierzchni 25 km² znajdują się znaczne obszary skażone, których eliminacja wciąż trwa. Dziś jako zaginione miejsca zachowała się tylko duża liczba czołgów i warsztat. Niektóre budynki gospodarcze są nadal w użyciu.

bottom of page