top of page

Ruiny zamku dworskiego

Po kilku zmianach właścicieli, w 1888 roku majątek przeszedł w ręce rodu Auenmüllerów, którzy w tym samym roku zlecili wybudowanie w bezpośrednim sąsiedztwie dworu neogotyckiego zamku wraz z towarzyszącym mu parkiem angielskim. Ostatnim właścicielem zamku i dworu był w 1938 roku Conrad von Auenmüller. W 1941 roku został sprzedany spółce akcyjnej Sächsische Werke i służył jako mieszkanie dla dyrektorów fabryk i ich rodzin. W trakcie reformy rolnej w sowieckiej strefie okupacyjnej od 1945 r. dwór został wywłaszczony. Zamek natomiast pozostawał w posiadaniu ASW lub jego następcy VEB, który kontynuował wydobywanie i rafinację węgla brunatnego. Zamek służył jako dom dla przesiedleńców. Potem prawdopodobnie jako szkoła zawodowa kombinatu węglowego. Został kupiony na przełomie tysiącleci przez byłego republikańskiego „koordynatora NRD”, międzynarodowego handlarza bronią, właściciela nieruchomości, wykonawcę i weterana wojskowej grupy sportowej Reinharda Rade, i od tamtej pory niszczeje. Dziś to już tylko ruina.

bottom of page