top of page

Mosterei

Podobnie jak wiele małych fabryk cydru owocowego w NRD, fabryka cydru była przedsiębiorstwem państwowym. Dostarczały go liczne okoliczne sady. Produkowano soki owocowe, wina i wiele innych. Fabryka cydru została zbudowana na początku XX wieku i była stale rozbudowywana aż do końca lat 80-tych. Likwidacja ma miejsce wkrótce po zmianie ustrojowej.

bottom of page