top of page

Bunkier testowy Organizacji Todt

W 1944 roku organizacja Todt przenosiła coraz więcej biur w rejon Berlina. Tak samo na południe od Poczdamu. Tutaj znajdziesz niepozorne wzniesienia w lesie. Bliższe spojrzenie ujawnia betonowe elementy stropów bunkrów o różnych kształtach, porośnięte leśną glebą. Jest też bunkier testowy bez dachu. Wyraźnie widoczne są wnęki pod prefabrykowane stropy betonowe o grubości ok. 40 cm. Ponadto przetrwał budynek wykonany z lanego betonu, którego przeznaczenie nie jest jasne.

bottom of page