top of page
Semendria- und Sturmbataillon-Rohr-Kaserne

Bałagan oficerów

W czasie zbrojenia Wehrmachtu miasto R. otrzymało w latach 30. XX w. garnizon, który powstał jako pionierski poligon ze szkołą pionierską, obozem i parkiem oraz dwoma koszarami (Semendria i Sturmbataillon Rohr). Po 1945 roku obiekty zostały zajęte przez wojska radzieckie. Ostatnio stacjonowała tam 7 Dywizja Pancerna Gwardii, która wycofała się w grudniu 1990 roku. Wiele nieruchomości, które nadawały się na budynki mieszkalne i biurowe, zostało następnie oddanych do użytku cywilnego. Pozostał pokazany tu zespół budynków, który do 1945 roku służył jako kasyno oficerskie, a następnie jako dom oficerski. Został zakupiony przez Frédérica Prinza von Anhalta w połowie lat 90. za 800 000 euro. Chciał zrobić z tego coś „społecznego”, ale nigdy nie zapłacił ceny zakupu. Mówi się, że w 2022 roku budynek, który jest już w poważnym stanie rozkładu, został przejęty.

bottom of page