top of page
Panzerwerk Ziesar

fabryka zbiorników

Mniej więcej w okresie od 1942 do jesieni 1943 roku na terenie majątku, który podlegał Heeres-Panzer-Zeugamt Königsborn koło Magdeburga, utworzono Wehrmacht Secondary-Panzer-Zeugamt (HNPZa) B. Wyborowi lokalizacji sprzyjał fakt, że wystarczyło zbudować tylko jedno odgałęzienie od połączenia kolejowego do sąsiedniej papierni, aby połączyć nieruchomość z linią kolejową.  Został zbudowany w pośpiech w 1942/43 r., przy użyciu także sowieckich jeńców wojennych, powinien był nadejść. magazyny o długości 200 m (samonośne bez podpór), które podzielone były ścianami na dłuższy bok na 4 lub 5 sekcji i zawierały oddzielne skrzydła biurowe oraz instalacje lokalne (np. przednie strony. Until 1945, various spare parts for tanks were stored in the large warehouses, which   mainly   in   crates 136bad5cf58d_ packed _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ towary, składowane.  Liczba pracowników nie była zbyt duża. Na miejscu nie było produkcji ani naprawy zbiornika. Po II wojnie światowej do 1991 r. miejsce to było następnie wykorzystywane militarnie przez siły radzieckie.  Miejsce to nie było wykorzystywane do produkcji ani naprawy czołgów, a jedynie jako magazyn._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Mówi się, że czasami stacjonowało tu do 300 ludzi (w tym oficerowie ) i znacznie więcej pojazdów niż przed 1945 r. podczas prac budowlanych, w tym farmy czołgów. Dziś budynki są w opłakanym stanie. Wszystkie dachy wielkich sal się zawaliły. Punktem kulminacyjnym był sowiecki mural, który wciąż był w dobrym stanie. Na działce planowana jest elektrownia słoneczna.

bottom of page