top of page

Zakłady Pittler - Lipsk

Do 1945 roku firma Pittler-Werke była jednym z największych producentów obrabiarek w Niemczech. W 1889 roku Julius Wilhelm von Pittler założył firmę produkującą i sprzedającą maszyny pod własnym nazwiskiem. Aby wygenerować więcej kapitału na rozwój, w 1895 roku przekształcił firmę w spółkę akcyjną. W tym samym czasie w Leipzig-Wahren zbudowano dużą fabrykę. Głównymi produktami firmy Pittler są tokarki rewolwerowe, które są eksportowane na cały świat. Firma rozwija się i jest dalej rozbudowywana. Na przykład w Leipzig-Plagwitz powstaje odlewnia, która produkuje własne części odlewane do tamtejszych maszyn, a także inne mniejsze części firmy. W 1928 roku Pittler przejął większość udziałów w „Magdeburger Maschinenfabrik AG”, jednym z największych konkurentów firmy. Pittler przed wojną zatrudniał kilka tysięcy osób.  W latach trzydziestych Pittler otrzymał wiele zamówień na uzbrojenie. Stało się to dużym problemem po wojnie.  Ze względu na produkcję wojenną fabryka została rozebrana przez Rosjan w 1945 roku, a rok później całkowicie wywłaszczona.  Sale były praktycznie puste. W 1948 roku firma została ostatecznie wykreślona z rejestru handlowego, po czym poprzedni właściciele ponownie założyli „Pittler AG” w Langen (Hesja).

W 1948 r. fabryka i wszystkie pozostałe aktywa w Lipsku stały się własnością publiczną i stały się podstawą „VEB Drehmaschinenwerk Leipzig”. W 1959 roku została włączona do "VEB Centex Leipzig". To sprawia, że fabryka tokarek ponownie jest jednym z największych pracodawców w mieście. Wraz z założeniem kombinatu tokarnia została w 1969 roku włączona do „Kombinatu Obrabiarek 7 października Berlin”.

W 1991 roku fabryka została sprywatyzowana i przemianowana na "Pittler-Tornos Werkzeugmaschinen GmbH". Jednak siły finansowe na restrukturyzację i przetwarzanie nowych rynków nie były wystarczające, tak że firma zbankrutowała w 1997 roku. To był koniec nazwy Pittler w Lipsku i duży rozdział w saksońskiej historii przemysłu został zamknięty.

Obiekt miałem okazję zwiedzać podczas Dnia Otwartego Zabytku 2019. Niestety tylko wewnętrzny dziedziniec.

bottom of page