top of page

warsztat Reichsbahn E.

Budowa RAW trwała 2 lata. Otwarcie nastąpiło w 1905 roku. Zakład otrzymał duży warsztat lokomotyw i wagonów. W latach dwudziestych XX wieku fabryka była stale rozbudowywana i modernizowana. Kolej rozrosła się wokół zakładu i jego wpływ na rozwój dzielnicy. Promowano budowę mieszkań dla pracowników kolei, założono spółdzielnię mieszkaniową. W tokarni zestawów kołowych zainstalowano mobilne dźwigi elektryczne. Warsztaty lokomotyw i wagonów zostały powiększone i wyłożone drewnianymi podłogami, a warsztat wagonów wyposażono w elektryczny stół transferowy. W celu zwiększenia mocy kotłowni została ona rozbudowana poprzez zamontowanie dwóch dodatkowych, znacznie większych kotłów. W 1940 r. zatwierdzono budowę nowej kotłowni. Hala została zbudowana równolegle do poprzedniej prostowni. Oddany do użytku w 1942 r. Kotły lokomotyw były teraz naprawiane w procesie ciągłym, kotły przenoszono z jednego stanowiska na drugie w hali.10 kwietnia 1945 roku 85% fabryki zostało zniszczone przez alianckie bombowce. Lokomotywownia, warsztat wagonów, stołówka, wieża ciśnień, warsztat szkoleniowy i obiekty plenerowe nie były już rozpoznawalne. Centralnymi punktami budowy w latach po 1945 roku była rehabilitacja kotłowni, renowacja śluz i rur, uruchomienie kotłowni, wykorzystanie dużego komina, zagospodarowanie części zniszczonej kuźni, lokomotywowni, warsztatu wagonowego, warsztatu przetargowego, kotłowni oraz instalacji sprężonego powietrza. Ponadto w latach 1950-1952 odbudowano zniszczoną wieżę ciśnień RAW. Powstał efektowny ośmioboczny budynek z klinkieru o wysokości 34 metrów. W 1966 roku wyremontowano 550 parowozów. W 1967 r. wstrzymano naprawę parowozów i przestawiono na produkcję wagonów towarowych. Po zjednoczeniu Deutsche Reichsbahn przejęła naprawę krytych wagonów towarowych i pocztowych. W 1989 roku w zakładzie pracowało 2300 pracowników. Pracy było coraz mniej, a kilka fal zwolnień zmniejszyło siłę roboczą do 150 pracowników, którzy zostali przejęci przez szwedzką firmę na początku lat dziewięćdziesiątych, która ponownie wykorzystuje części ogromnego zakładu. Duże hale są puste i stały się zagubionym miejscem.

bottom of page