top of page

Mały zamek dworu

Za dużymi stodołami i starymi drzewami ukryty jest ten piękny mały zamek o zabawnej architekturze, który prawdopodobnie jest na sprzedaż od lat.  Jest stosunkowo dobrze zachowany wewnątrz i na zewnątrz. Nie znaleźli go jeszcze wandale i opryskiwacze.

Zamek dawnego dworu został zbudowany w 1893 roku. Rodzina właścicieli została wywłaszczona w 1945 roku. Według znalezionych tu dokumentów służył jako budynek administracyjny dla miejscowego LPG i został opuszczony po zjednoczeniu.

bottom of page