top of page

Kopalnia węgla brunatnego Dölitz w Lipsku

Odwiedziłem ten ciekawy zabytek techniki w Dniu Otwartych Zabytków 2019. Dowiedziałem się, że węgiel brunatny również wydobywano pod ziemią do połowy ubiegłego wieku, aż stało się to coraz bardziej nieekonomiczne. Szyb jest nawet w granicach Lipska! Oto kilka komentarzy do historii obiektu:

Wykop jest ostatnim publicznie dostępnym świadectwem inżynierii lądowej węgla brunatnego w środkowych Niemczech. Zabytek techniki znajduje się na Mitteldeutsche Straße der Braunkohle. Po wywierceniu pokładu węgla brunatnego o grubości 12 m na terenie dworu Dölitzer w 1894 r., w latach 1895-1902 zatopiono szyb produkcyjny o głębokości 73 m i szyb wentylacyjny o głębokości 68 m, a węgiel brunatny wydobywano w inżynierii lądowej.

Podwaliny pod przemysłowe wydobycie węgla od 1906 r. położono poprzez drążenie kolejnych szybów i rozbudowę urządzeń naziemnych. Do 1908 r. obudowano szyb czołowy o konstrukcji stalowej z szybownią, zbudowano kruszarnię i sortownię, zainstalowano drugą maszynę parową do wytwarzania energii elektrycznej oraz uruchomiono mokrą prasę do produkcji brykietu. W latach 1920-1930 dół gruntownie zmodernizowano, a prace zmechanizowano. W związku z tym zwiększono ramę czołową do obecnych wymiarów 30,35 m, powiększono szybownię, przestawiono pracę wyciągu z napędu parowego na elektryczny. W latach 1927/28 firma Adolf Bleichert zbudowała kolejkę linową do głównego odbiorcy węgla: elektrowni Süd w Lipsku-Connewitz. Kolejny szyb zatopiono w latach 1932/33.

Przed zamknięciem szybu dokonano kilku przedłużeń. Pod koniec 1961 r. ostatecznie zaprzestano wydobycia węgla iw kolejnych latach zasypano szyby. Mimo podstawowych prac konserwacyjnych i zabezpieczających po 2000 roku, niezbędny remont nie został jeszcze zakończony. Prywatna wspólnota właścicieli i stowarzyszenie „IG Schacht Dölitz” pracują obecnie nad trwałym użytkowaniem terenu.

Zabytkowy zespół obejmuje dziś szybownię z systemem przenośników, podłogę ław wiszących, sortownię węgla, most przenośnika, doły, biuro i południowy bunkier roboczy.

bottom of page