top of page

Strzelnica zachodnia w wojskowym ośrodku badawczym w Kummersdorfie

Strzelnica Zachodnia o długości ok. 7500 m i szerokości 200 m została oddana do użytku w 1917 roku. Składał się z 10 schronów obserwacyjnych, 2 domów pomiarowych i 2 amunicji. W latach 30. XX wieku budowano tu grupy docelowe i cele bunkrowe (skrypty i bunkry płytowe) do testowania amunicji artyleryjskiej kruszącej beton w celu późniejszego ostrzału. Po wojnie bunkry zostały wysadzone w powietrze i wiele rzeczy rozebrano. Na zdjęciach widać cztery wysadzone w powietrze bunkry obserwacyjne, żelbetowe ściany południowej grupy docelowej oraz bunkier pomiarowy. Zdjęcia pochodzą z marca 2021 roku.

bottom of page