top of page
Schule Nr. 71 Jueterbog

Radziecka Szkoła nr 71

Mesa oficerska szkoły strzeleckiej artylerii, zbudowana w 1912 r., znajduje się w małym brandenburskim miasteczku iw latach 1926/27 została przekształcona w urząd skarbowy. Po wojnie budynek służył jako szkoła nr 71 dla dzieci stacjonujących w okolicy oficerów sowieckich. Szkoła nie znajdowała się w strefie zastrzeżonej. W poszczególnych miejscowościach było kilka szkół podstawowych dla dzieci oficerów, szkoła nr 71 była rodzajem liceum, w którym uczniowie zdawali maturę. Uczniowie dowożeni byli do szkoły autobusami z kilku miejsc. W latach 70. budynek rozbudowano o halę sportową, ponieważ stara hala sportowa w mesie oficerskiej była za mała dla setek uczniów. Do dziś w salach można zobaczyć tablice sławiące bohaterskie czyny w budowie socjalizmu.

Budynek znajduje się na liście zabytków i jest pusty od czasu wycofania się radzieckich sił zbrojnych w 1994 roku.

bottom of page