top of page

Bunkier administracji okręgu Stasi w Berlinie

W lesie na wschód od Berlina znajduje się dawne alternatywne centrum kontroli (AFüSt) berlińskiej administracji okręgowej ds. Bezpieczeństwa państwa. Wykorzystanie jako „obiekt treningowy dynama SV” posłużyło jako legenda dla obiektu. W tym celu utworzono również boisko sportowe. Teren zabudowano kilkoma bungalowami, większymi koszarami, budynkiem garażowym, stacją transformatorową i domem komendanta. Zauważalne są 2 mniejsze szopy, które znajdują się na drodze z domu dowódcy do bunkra, zamaskowane dwa szyby wentylacyjne. Szyby te służyły do wentylacji tunelu o długości 100 m, wykonanego z elementów prefabrykowanych, który prowadzi z piwnicy domu komendanta do właściwego schronu. Dwie inne małe szopy pierwotnie maskowały dwa wloty świeżego powietrza do bunkra, dwa regularne wejścia były przykryte bungalowami jako legendarnymi budynkami, w których ukryte były wejścia, które można było zamknąć za pomocą dobrze znanych poziomych rolet. Po upadku NRD przez pewien czas służył jako dom dla azylantów. Po zakończeniu użytkowania obiekt był nadal strzeżony do około 2006 roku, po czym popadł w ruinę. Budynki na ogólnodostępnej posesji są już dość naznaczone aktami wandalizmu. Złodzieje metalu usunęli wszystko, co przydatne.

bottom of page