top of page

Opuszczony dom opieki na górze

Za nowo wybudowanym centrum seniora DRK znajduje się 19-hektarowy teren, na którym do 2004 roku mieścił się również dom opieki. Było to miejsce samowystarczalne z apteką, fryzjerem, żłobkiem, kinem i gabinetem fizjoterapeutycznym z basenem do ćwiczeń oraz salą balową na 400 osób. Szczególnie imponująca jest sala balowa w budynku z lat 30. XX wieku, z różnymi dekoracjami ścian z czasów NRD, sezonami ceramicznymi, malowidłami ściennymi kaukaskiego koła kredowego i plastikowymi walczącymi kogutami. Mniej interesujące są budynki z czasów NRD. O historii obiektu: W 1936 r. na miejscu utworzono koszary, w których początkowo mieściła się jednostka balonów zaporowych Luftwaffe. W 1940 r. koszary przekształcono w oddział szkolenia personelu medycznego. Do końca wojny obiekt był także szpitalem wojskowym. Na pobliskim cmentarzu pochowano 1033 niemieckich żołnierzy i uchodźców, którzy tu zginęli. Ostatecznie było tu 38 baraków. Część baraków została zniszczona wkrótce po zakończeniu wojny. Pozostałe 22 baraki służyły od 1946 roku jako kwatery dla przesiedleńców. Od 1947 r. dobudowano infirmerię. W 1948 roku stał się domem po pracy (dom spokojnej starości), z którego w 1953 roku wyłonił się dom starców. Od 1954 r. prowadzony był jako Przyjaźń Domu Pomocy Społecznej. W latach 1956-1958 zbudowano kilka dużych budynków. W Domu Pomocy Społecznej przebywało do 1200 osób starszych i wymagających opieki. W 1990 roku w najgorszych warunkach żyło tam jeszcze około 600 osób. Dziś teren należy do dzielnicy TF, która szuka inwestora.

bottom of page