top of page

 Rocket Test Center East w Army Research Centre w Kummersdorf

Mniej znany poligon testowy na wschodzie został zbudowany około 1930 roku. Wykorzystano go do opracowania materiałów pędnych do komór spalania silników rakietowych. Niewykluczone, że prowadzono tu również badania nad tajemniczą, samozapalną substancją N. Nadal znajduje się tu bardzo stare, murowane stanowisko testowe, które jest prawdopodobnie najstarszym stanowiskiem testowym na całym obszarze . Później dodano duże betonowe stanowiska testowe, które nadal można zobaczyć. Naukowcy musieli zobaczyć, jak paliwo reaguje pod względem koloru i chemii. Warsztaty i laboratoria za stanowiskami testowymi zostały wysadzone przez pracowników w ostatnich dniach wojny. Pozostały tylko pozostałości fundamentów.

 

Kilka metrów dalej znajdują się dwa identyczne, ale odwrócone w lustrzanym odbiciu stanowiska testowe. Są one połączone z wąskim tunelem w tylnej strefie kontrolnej. Pośrodku tunelu odgałęzienie, które znajduje się również pod tunelem, prowadzi na tyły, do skrzydła biurowo-laboratoryjnego. Na jednym z dwóch stanowisk testowych zachowały się pozostałości statywu fotograficznego znajdującego się naprzeciwko. Pierwotnie oba stanowiska testowe miały własny statyw. , obserwacja wzrokowa przez szczeliny obserwacyjne była nadal bardzo ważna. Tutaj również część biurowa i laboratoryjna została w dużej mierze zniszczona. 

 

bottom of page