top of page

Zabytkowe wodociągi

W połowie XIX wieku, kiedy w wyniku wzrostu liczby ludności i postępującego uprzemysłowienia wzrosło zużycie wody, konieczne było dodatkowe zabezpieczenie zaopatrzenia miasta w wodę. W tym czasie na łące nad brzegiem Łaby zbudowano wodociągi. Od 1859 r. pozyskiwano tu wodę Łaby filtrowaną przez brzegi i bezpośrednio zaopatrywano nią miasto wodociągiem. Około 1880 roku dzienna produkcja wody została zwiększona do około 26 000 m³ poprzez rozbudowę. Jednak lata z niskim zużyciem wody i wysokim zużyciem wywołały dalsze obawy. W tym czasie wykonano dalsze prace budowlane oraz wprowadzono wodomierze. Na początku I wojny światowej w wrzosowisku odkryto wysokiej jakości zasoby wodne, a od ok. 1930 r. miasto zaopatrywane było w wodę wrzosowiskową. Od lat 60. jakość wody Łaby nadal się pogarszała, więc „Heide” przejęła zaopatrzenie miasta. Jednocześnie oznaczało to zbliżający się koniec wodociągów, które służyły wówczas jedynie do pozyskiwania wody przemysłowej, a później funkcjonowały jako firma administracyjno-szkoleniowa. W 1990 roku wodociągi zostały całkowicie zamknięte.

 

 

bottom of page