top of page

Warsztat mechaniki precyzyjnej

Ta autentyczna, zabytkowa pracownia metalowa, w której do 1992 roku wytwarzano instrumenty precyzyjne, mieści się na starym terenie przemysłowym w dużym mieście. Maszyny i inwentarz pochodzą z lat 30. XX wieku, kiedy to otwarto warsztat. Mała firma nie została znacjonalizowana w NRD i była kontynuowana przez córkę założyciela od 1944 roku aż do upadku muru. Dzięki przestarzałym maszynom firma przestała być konkurencyjna. Ponieważ budynek był własnością przedsiębiorcy, warsztat pozostał po zamknięciu. Nowi właściciele starannie remontują budynek i chcą w przyszłości udostępnić zabytkową pracownię publiczności.

bottom of page