top of page

Imponujący budynek 639. szpitala wojskowego służył jako szpital wojskowy przed pierwszą wojną światową i pozostał nim podczas stacjonowania wojsk radzieckich w Wünsdorf.

6. Militärhospital Wünsdorf
Standort Lazarett Wünsdorf

6. Szpital Wojskowy w Wünsdorf

Nieco dalej od koszar znajduje się duża strzelnica z czasów armii cesarskiej, z której korzystało również GSSD. Składa się z kilku torów strzelniczych z dużymi kulochwytami.

7. Der kaiserliche Schießplatz

7. Cesarska strzelnica w Wünsdorf

8. Villa Burlakow

Willa Burlakow, niegdyś reprezentacyjny budynek w otoczeniu parkowym, została wybudowana w latach 1911-1914. Była to siedziba ostatniego naczelnego wodza, generała pułkownika Matwieja Prokopiewicza Burłakowa. Dawny dom komendanta wyposażony jest w lukarny, wykusze, stropy sztukatorskie, drewniane parkiety i taras. Ma około 200 m² powierzchni mieszkalnej. Po odejściu wojsk dom był przez krótki czas używany jako muzeum prezentujące niektóre rosyjskie spuścizny. Podczas mojej wizyty budynek był szczelnie zamknięty.

8. Willa Burlakow w Wünsdorfie

Poniższe zdjęcia pochodzą z obszaru, który w czasach sowieckich został wyznaczony jako miasto wojskowe nr 4 i nie został jeszcze zrehabilitowany. Na tym terenie stacjonowało centrum kontroli radiowej, centrum łączności satelitarnej, oddział rozpoznania, oddział wartowniczy, pułk strzelców zmotoryzowanych i główna administracja rozpoznania. W czasach niemieckich teren należał do Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu. Budynki mieszkalne i warsztaty z czasów niemieckich do dziś są interesujące. Garaże wybudowane w czasach NRD i kotłownia popadły w ruinę. Warto również wspomnieć o starym niemieckim kasynie z sowiecką gwiazdą przy wejściu.

9. Militärstädtchen Nr. 4

9. Miasteczko Wojskowe nr 4 w Wünsdorfie

W sąsiedztwie Domu Oficerskiego znajduje się kolejny zespół 6 dużych, nieodrestaurowanych jeszcze budynków, ustawionych wokół dużego placu. Nazywa się to szkołą nr 1. W domach znajdują się sale lekcyjne, duże aule i pomieszczenia mieszkalne. Interesujący był budynek, który zachwycał z boku płaskim dachem i sięgającymi od podłogi do sufitu frontami okiennymi w stylu Bauhaus. W przeciwnym razie wszystkie budynki są całkowicie wypatroszone. Interesujące są tylko pojedyncze „malowidła ścienne” lub szkoła jazdy na strychu.

10. Die Schule Nr. 1

10. Szkoła nr 1 w Wünsdorf