top of page

Zeppelin  Bunkier w Wünsdorf

Od maja 1939 r. niemiecki Reichspost mieścił się na pięciu piętrach całkowicie podziemnego bunkra Zeppelin. Do 25 sierpnia 1939 r. wszystkie łącza telekomunikacyjne przygotowane na potrzeby kampanii polskiej zostały podłączone do sztabu. W czasie wojny obiekt pozostawał najważniejszym, największym i wówczas najnowocześniejszym węzłem telekomunikacyjnym Wehrmachtu. W przeciwieństwie do Maybacha Armia Czerwona nie zniszczyła obiektu. Rośliny zostały tylko zdemontowane. W obliczu zbliżającej się zimnej wojny wejścia zostały tylko nieznacznie uszkodzone, aby pokazać Amerykanom, że porozumienia aliantów są honorowane. W 1946 r. naczelne dowództwo sowieckich sił okupacyjnych zostało przeniesione z Poczdamu do Wünsdorf. Pod koniec lat pięćdziesiątych, po wyschnięciu zalanego obiektu, rozpoczęto szeroko zakrojoną przebudowę na chronione stanowisko dowodzenia Naczelnego Dowództwa GSSD, która trwała do połowy lat sześćdziesiątych. Pierwotnie zbudowany tylko jako gazoszczelny, bunkier miał teraz wytrzymać skutki broni jądrowej. Według naszego przewodnika bunkier nie był odporny na bombę atomową. Zachowując ogólny plan kondygnacji, zainstalowano kilka śluz, a z wielkich hal systemów telekomunikacyjnych, które kiedyś tam były zainstalowane, stworzono liczne mniejsze pomieszczenia robocze dla działów sztabowych naczelnego dowództwa. Wraz z wycofaniem ostatnich wojsk z terytorium NRD, obecnieRanetawspomniany zakład, operacja. Począwszy od października 1992 roku, centrala została zdemontowana, a technologia została przeniesiona z powrotem do Związku Radzieckiego. Możesz odwiedzićTutajksiążka.

bottom of page